Skole

ForMat arbeider for å fremskaffe godt undervisningsmateriell som kan spre kunnskap om hvordan vi kan ta vare på maten i faget Mat og helse i Grunnskolen. Temaet matsvinn berører også en rekke andre emner innen naturfag og samfunnsfag, og kan inngå i fag som religion, livssyn og etikk, norsk og engelsk.